politická STRANA LÁSKA JE LÁSKA
PROGRAM STRANY:
*zrušení KS╚M V ╚R + levicové strany
*STOP GEJUM A LESBÁM
*ZRUŠENÍ EROTICKÝCH LINEK A V╠ŠTC┘
 *OMEZENÍ MIGRANT┘
*VICE PEN╠Z NA ZDRAVOTNÍCVÍ
*PODPORA DUŠEVN╠ A T╠LESN╠ NEMOCNÝM
*VÍCE PENEZ D┘CHODC┘M TAK 2000K╚
*sex a× do man×elství od 21 let d°ív ne .
*zrušení potratu ka×dý ma právo na ×ivot i kdy× je nemocný
*sní×ení cen voláni z 50 halé°u za minutu na 20 halé°¨
*více penýz maminkám na mate°ské dovolené
*trestní zodpovýdnost od 14 let
*úplný zákaz rozvod¨ s vyjimkou kdy× je v rodiný násilý
 tak m¨×e se udýlat vyjímka ale kdy× jim B¨h po×ehná
  tak to ma×elství vydr×í a× do smrti...
*protiku°ádský zákon nechat jak je nebo z°idit tak takzvané
  Ku°árny aŁ si ku°áci jsou v tom smradu mi chceme
  Ŕistý vzduch v hospodách....
PěEDSEDA STRANY Ji°í Láska (36) invalidní d¨choce
                                 jojak@seznam.cz tel 498771872 nebo 776310908
                                                     www.jirilska.cz
ANKETA:
Miniaplikace
ZDE SE m¨×ete vyjád°it prosim slušný
další ankety ZDE
schizofrenik Ji°í Láska
schizofrenik-prorok
 Ji°í Láska

www.jirilaska.cz